De gemeenteraad ingestemd met Masterplan Gebiedsonwikkeling

De gemeenteraad van Enschede heeft pasgeleden ingestemd met het Masterplan Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente. In deze visie wordt ruimte gecreëerd voor 10.000 nieuwe hoogwaardige arbeidsplaatsen op de campus van de Universiteit Twente en het aangrenzende Business & Sciencepark. Samen vormen deze het centrumgebied van Kennispark Twente. De gemeenteraad vraagt nog wel aanscherping op het gebied van klimaatneutraliteit. Het College van Bestuur van de Universiteit Twente stemde al eerder in met het plan.

Kennispark Twente is het gezamenlijke programma van de Provincie Overijssel, de gemeente Enschede (namens de Netwerkstad Twente) en de Universiteit Twente dat een optimale omgeving realiseert voor innovatie en ondernemerschap. Deze optimale omgeving bestaat zowel uit het inrichten van het fysieke gebied voor innovatie en ondernemerschap als ook uit het realiseren van activiteiten die ondernemerschap en innovatie stimuleren.

Het Masterplan Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente is het fysieke deel van het programma dat aangeeft hoe de groei letterlijk de ruimte krijgt. Het plan biedt een richtlijn voor de inrichting van het gebied voor de komende 25 jaar.

De doelstelling van het Masterplan Gebiedsontwikkeling is het creëren van ruimte voor 10.000 arbeidsplaatsen en het optimaliseren van interactiekansen tussen wetenschap en bedrijfsleven. Dit wordt gedaan door van de campus van de Universiteit Twente en het Business & Sciencepark één geheel te maken, met behoud van de groene kwaliteit en duurzaamheid als uitgangspunt. Ook het verlagen van de Hengelosestraat naar een Hengeloselaan op maaiveldniveau en het verbeteren van de bereikbaarheid van het gebied zijn uitgangspunten in het plan.

Het volledige Masterplan Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente is hier te downloaden

En voor meer informatie over Kennispark en het Masterplan kunt u kijken op hun site http://www.kennispark.nl