Bereikbaarheid gebouwen O&O centrum

Bereikbaarheid gebouwen O&O centrum

Zoals eerder aangekondigd zijn de werkzaamheden aan het nieuwe plein op het O&O centrum en om de gebouwen Ravelijn, Zilverling, Waaier, Hal B, Teehuis en Nanolab begonnen. De komende 5 maanden wordt er verder gewerkt aan de inrichting van de openbare ruimte rondom de gebouwen. Daardoor verandert de toegangssituatie voor gebruikers en voor het expeditieverkeer. Een aantal fietsenstallingen zijn van het terrein naar de toegangspaden verplaatst. Zo zijn de fietsenstallingen voor de Zilverling en die van de Waaier verplaatst. Bekijk hier de bereikbaarheid en de nieuwe locatie van de fietsenstallingen.

Daarnaast worden route- en parkeerborden door de aannemer geplaatst en geactualiseerd. Om de veiligheid en bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden te waarborgen, is parkeren buiten de aangegeven locaties niet toegestaan. Dit geldt met name voor fietsen. Fietsen die niet geparkeerd worden op de aangewezen plek zullen worden verwijderd! De plekken waar niet geparkeerd mag worden zijn duidelijk aangegeven met borden. De toegang naar de gebouwen blijft daardoor bereikbaar voor voetgangers, rolstoelen, invalidevoertuigen en hulpdiensten. Zodra zich belangrijke wijzigingen voordoen, worden tekeningen en borden aangepast en de gebruikers/beheerders van nieuwe informatie voorzien. Informatie wordt op centrale plekken verstrekt.

Kijk hier voor meer informatie over de lopende vastgoedprojecten.