3d presentatie

De toekomst van het O&O centrum.

Aan het O&O centrum wordt al een tijdje gebouwd en als laatste fase wordt er volgend jaar gestart met de ontwikkeling van het buitengebied. Via een 3d presentatie wil Vastgoed groep Drienerlo het toekomstige O&O centrum laten zien. Deze 3d presentatie is gemaakt door Nymus3d een spinn-off bedrijfje van de UT. Deze presentatie is te bekijken via Vastgoed in beeld.

De meeste projecten zitten in de laatste fase, zoals de Waaier die in januari in gebruik wordt genomen en Carré en Nanolab die halverwege volgend jaar in gebruik zullen worden genomen en die van Ravelijn zal daarna volgen. Als laatste factor wordt begin volgend jaar begonnen met de herontwikkeling van het buitengebied van het O&O centrum. Daarbij wordt als bindende factor in het midden het O&O plein ontwikkeld. Het wordt een centrale ontmoetingsplaats. Het plein wordt deels overkapt, dit zorgt voor een verbinding van de gebouwen en ook voor een droge overkomst bij regen. Over het plein heen verspreid staan diverse zitjes. Aan de randen van het plein worden ook diverse fietsenstallingen geplaatst, die makkelijk bereikbaar zijn vanuit de gebouwen in totaal komen er zo’n 1550 plekken bij. Ook is aan de rand van het plein de laatste plannen van kennispark voor het gebouw Langezijds te zien.

In het masterplan 2003 is een parkeerconcept ontwikkeld waarbij het Onderwijs en Onderzoeks centrum autoluw wordt gehouden. De parkeerplaatsen bevinden zich dan ook vooral aan buitenkant van het centrum, maar door de doorgangswegen zijn de verschillende panden makkelijk bereikbaar. Voor de minder valide mensen worden speciale parkeerplaatsen gemaakt, die zich vlakbij de hoofdingangen bevinden. Een nieuwe parkeerplaats wordt naast het Pinetum geplaatst, de boomsoorten die op het Pinetum voorkomen worden ook gebruikt bij de parkeerplaatsen, waarbij het lijkt alsof het Pinetum doorloopt in de parkeerplaats. Deze parkeerplaats zal ongeveer 220 extra plaatsen opleveren.