Beschikbaarheidspercentage uitleg

In het contract met Xerox is afgesproken dat de multifunctionals aan een minimale beschikbaarheid moeten voldoen van 98%. In bijgaand overzicht is per machine af te lezen of uw machine hier wel/niet aan voldoet. De beschikbaarheid van een apparaat is een in de tijd voortschrijdend gemiddelde, dat per maand wordt gemeten aan de hand van een formule, te weten:

 

TH – S

 

B =

---------

X 100%

 

TH

 

B = beschikbaarheid

TH = Het totaal aantal uren per maand dat het apparaat beschikbaar dient te zijn. Deze periode is vastgesteld op 216,6 uur. De werktijden liggen binnen het tijdvenster van 08.00 – 18.00 uur

S = totale storingstijd van het apparaat over de afgelopen maand.

De niet- beschikbaarheid van een apparaat gaat in vanaf het moment dat de niet-beschikbaarheid is gemeld bij de leverancier.

De gemiddelde responstijd voor het oplossen van storingen is 8 uur. Indien reparatie binnen 8 uur niet mogelijk is, dan zal leverancier tijdelijk een andere oplossing aandragen. Deze tijdelijke oplossing geldt voor maximaal 1 week. Binnen deze periode dient een structurele oplossing voor de desbetreffende storing te zijn gerealiseerd.

Om te achterhalen wat het beschikbaarheidpercentage van uw machine is, kunt u in de bijlage zoeken op typenummer en het behorende serienummer.