Responstijd storingen en storingsprocedure

De gemiddelde responstijd voor het oplossen van storingen is 8 uur. Indien reparatie binnen 8 uur niet mogelijk is, dan zal leverancier tijdelijk een andere oplossing aandragen. Deze tijdelijke oplossing geldt voor maximaal 1 week. Binnen deze periode dient een structurele oplossing voor de desbetreffende storing te zijn gerealiseerd.

Procedure

Storingen worden doorgegeven aan de receptie van het gebouw;

·

De interne dienst medewerker gaat kijken of hij/zij de storing kan verhelpen;

·

Indien de interne dienst de storing niet kan verhelpen, contact opnemen met telefoonnummer 020-6563620. Belangrijke gegevens die u bij de hand moet hebben zijn: typenummer en serienummer;

·

U krijgt eerst een bandje die vraagt een keuze te maken. U kunt hier de betreffende tekst inspreken;

·

Daarna wordt u automatisch doorverbonden met een medewerker van Xerox;

·

De medewerkers van Xerox proberen eerst telefonisch samen met u de storing te verhelpen (u moet wel bij het apparaat staan);

·

Lukt dit niet telefonisch, dan stuurt Xerox een technicus langs om de storing te verhelpen.

Wilt u een storing met betrekking tot het betaalsysteem (chipknip) doorgeven, neem dan contact op met het volgende telefoonnummer: (053 489) 6929.