Tevredenheidsonderzoek FB

Het Facilitair Bedrijf heeft in Mei 2009 een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder haar gebruikers.

De gemiddelde klanttevredenheid voor het Facilitair Bedrijf bedraagt een 6.9. Bijna de helft van de interne klanten (47%) heeft aangegeven dat de dienstverlening beter kan.

De interne klanten zijn het meest tevreden over:

1. Het veiligheidsgevoel (op de werkplek, bij betreden gebouw en op de campus)

2. Bereikbaarheid van de afdeling Beveiliging

3. Opstelling en uitstraling schoonmaakmedewerkers

Wanneer er naar de tevredenheidsscores van de interne klanten wordt gekeken valt op dat de scores voor de succesfactor ‘veiligheid’ het hoogst zijn.

De uitkomst van het onderzoek laat, naast positieve punten ook een aantal verbetergebieden zien, zoals de kwaliteit van de koffie en de schoonmaak van de eigen werkplek. Deze en andere zaken zullen de komende maanden onderwerp van gesprek zijn om uiteindelijk  verbeteracties uit  te kunnen zetten. Via het intranet FB  kan de voortgang worden gevolgd.

Binnen twee jaar houden wij een vervolgonderzoek, om ontwikkelingen en ervaringen te volgen.

Overzicht van het aantal reacties op het klanttevredenheidsonderzoek

 

In Database

Respons

Respons%

 

 

 

 

 

 

 

 

Medewerkers

2733

1054

39%

Studenten

1501

280

19%