Duurzaam FB = FBETER

De unieke, groene campus nodigt de UT uit tot goed en duurzaam huisvaderschap. Het Facilitair Bedrijf ziet het als haar taak om duurzaamheid als vanzelfsprekend in haar beleid, bedrijfsvoering, maar vooral uitvoering, terug te laten komen en op deze manier een waardevolle bijdrage te leveren.

Het uitvoeren van duurzame initiatieven kan in grote aantrekkelijke projecten, maar juist de kleine alledaagse dingen, die het snelst en makkelijkst zijn uit te voeren leveren een grote bijdrage. Het gaat dan namelijk niet alleen over technische oplossingen, maar over eigen gedrag en bewustwording.

Wij DOEN duurzaam, en dat is FBETER, effe beter dus!

Hieronder onze initiatieven.

Laatste nieuws

Smartflower

Smartflower op de UT

De campus krijgt een metershoge 'Smartflower' bij de hoofdingang. Het bloemvormige mechanisme dat zonne-energie opwekt is bedoeld om de UT meer te profileren als een duurzame universiteit ... lees verder

Met stoom en kokend water

Stoomketels in Carre, Nanolab, Zuidhorst en Meander zijn aangepast: rendementverhoging én langere levensduur! ... lees verder

FB duurzaam: Over afval en de pilot in de Vrijhof

Wist je dat we op de UT maar liefst 13 afvalstromen kennen? En dat we het over 823.975 kilo afval per jaar hebben? Er is een pilot m.b.t. afvalscheiding gaande in de Vrijhof, de eerste evaluatie heeft plaatsgevonden. ... lees verder

Pilot LED verlichting kantoren Paviljoen

Sinds half september is in het Paviljoen gestart met een pilot voor LED verlichting op kantoorplekken. 2/3 van de werkplekken in het Paviljoen heeft nu LED verlichting. Hiermee kan veel energie bespaard worden: maar liefst 20% van het energiegebruik is doorgaans ten behoeve van verlichting. ... lees verder