Dienstraad FB

De dienstraad van het Facilitair Bedrijf is in september 2014 aangetreden voor een periode van 2 jaar. De samenstelling van de dienstraad is als volgt:

Linda Pariënte

Voorzitter

l.pariente-hofte@utwente.nl

Ivo Bijker

Secretaris

i.s.bijker@utwente.nl

Monique Bosch

Lid

m.i.m.reuver@utwente.nl

William Gerberink

Lid

g.w.gerberink@utwente.nl

“In een tijd waarin we met allerlei veranderingsprocessen bezig zijn en een toekomst tegemoet gaan waarin elk onderdeel van de UT haar waarde zal moeten bewijzen, treedt de dienstraad FB op als partner die constructief kritisch meedenkt, zowel in het belang van haar collega’s en medewerkers, alsook van de organisatie.”

Contact met de dienstraad kan telefonisch, maar ook via email zijn wij altijd bereikbaar. Toelichting en verslagen van de dienstraad zijn voor collega’s van het Facilitair Bedrijf in te zien via de intranet-site van het FB:

http://www.utwente.nl/fb/intrafb/Dienstraad/