NOV - Wegafsluitingen campus eind 2015

1: Afsluiting fietspad Dienstweg 

Wanneer: 20 oktober tot 5 november

Wat: De water- en gasleiding onder de Dienstweg (loopt van de Hallenweg langs de Boerderij). Aansluitend wordt het herbestraat in de originele indeling.

Dus: Fietspad afgesloten, omrijden via De Zul. Route is evident dus wordt niet aangegeven.

2: Werkzaamheden Campuslaan tussen Tennispaviljoen en Calslaan.

Wanneer: Vanaf 9 november, tot eind van het jaar.

Wat: De kabels en leidingen die onder de Campuslaan liggen zijn aan vervanging toe. Daarom wordt hier de straat opengelegd. Tevens komt er led-verlichting te staan.

Dus: Verkeershinder. Gebouwen blijven bereikbaar, hetzij of vanaf Calslaan, hetzij vanaf Reelaan/Matenweg/Bosweg. Omleidingsroute wordt aangegeven.

3: Renovatie parkeerplaats Campuslaan (bij studentenwoningen tegenover Logica)

Wat: Herbestrating en betere indeling parkeerterrein.

Wanneer: Vanaf 9 november, tot half december.

Dus: Vermindering van parkeercapaciteit tijdens werkzaamheden.

Gebouwen blijven bereikbaar.

4: Renovatie parkeerplaats achterkant Vrijhof/UTrack (Atletiekbaan)

Wanneer: 11 november tot eind van het jaar.

Wat: Grondwerken in verband met aanleg nieuwe bekabeling en nieuwe terreinverlichting. Daarna herbestrating. Indeling parkeervlakken blijft hetzelfde.

Dus: Gedurende werkzaamheden beperkt parkeren

Vrijhof en UTrack (Atletiekbaan) blijven bereikbaar.

5: Werkzaamheden van Reinwaterkelder (bij buitenzwembad) door Reelaan tot Matenweg

Wanneer: Najaar 2015 tot begin 2016

Wat: Hoofdlaagspanningskabel wordt vervangen. Tegelijkertijd worden gas- en waterleiding en stroomkabels voor de straatverlichting vernieuwd. Alles wordt herbestraat in originele toestand.

Dus: Verkeershinder. 

Alle gebouwen (Sleutel, Openluchttheater, Buitenbad) blijven bereikbaar.