MRT - Asfaltering looppad langs Ravelijn/Citadel

Het looppad/fietspad langs de Ravelijn en Citadel, wordt geasfalteerd. Vanwege het goede weer, is de planning hiervan naar voren geschoven. De werkzaamheden zullen vanaf a.s. maandag (16 maart/week 12) beginnen bij de Ravelijn (Cubicus zijde). In week 13 zal er een start gemaakt worden met het gedeelte voor de Citadel.

De gebouwen zijn te betreden via de gebruikelijke ingangen. Tijdens de werkzaamheden kan er geluid en eventueel geur(asfalt) overlast waargenomen worden.

Het daadwerkelijke asfalteren zal gebeuren in beide weken op de vrijdag. Op maandag 30 maart zal een en ander gereed zijn.

Neem bij vragen en/of opmerkingen contact op met de FB Servicedesk: 053-489 2400