OKT - Telling benutting van collegezalen

Telling benutting van collegezalen

De komende week (6 tot en met 10 oktober) wordt er weer geteld in de collegezalen. Hierbij wordt gedurende ieder collegeblok van 2 uur handmatig geteld hoeveel studenten er aanwezig zijn in de collegezaal. Dit wordt gedaan in alle collegezalen, of ze nu wel of niet verroosterd zijn.

Deze informatie is van belang om het ruimtebestand en de verroostering te optimaliseren.

Helaas kan de telling wel een kleine verstoring van het college tot gevolg hebben, we zullen er echter alles aan doen om dat tot het minimum te beperken.