SEPT - Extra laadpalen voor elektrische auto's op terrein Universiteit Twente

Op 5 september 2014 zijn 4 nieuwe laadpunten voor elektrische auto’s geplaatst op verschillende plekken op de campus. De nieuwe palen worden aangesloten op het landelijke laad netwerk.

Op de parkeerplaats van de Spiegel (2) en op de parkeerplaats van de Garage zijn dubbele palen geplaatst. Deze parkeerplaatsen worden duidelijk aangegeven met borden. De huidige paal op parkeerplaats P2 (bij Cubicus) wordt op 5 september omgebouwd, zodat deze ook op het landelijke netwerk aangesloten is. Hierdoor is de laadpaal op P2 op 5 september de gehele dag buiten gebruik.

Medewerkers en studenten die via de UT een pas voor de laadpaal hebben, zullen deze vanaf

5 september a.s. niet meer kunnen gebruiken. Zij kunnen vanaf dan met hun eigen pas (die ook elders gebruikt kan worden voor het opladen) de UT-laadpalen gebruiken. Het technisch gebruik van de paal zal niet wijzigingen.

Heeft u geen eigen pas, dan kunt u deze aanvragen via: http://www.thenewmotion.com/laadpas/aanvragen/.

Voor meer informatie kunt u terecht op: http://www.thenewmotion.com of http://www.thenewmotion.com/faqs/

Mochten er nog vragen zijn n.a.v. van deze informatie, neem dan contact op met de servicedesk van het Facilitair Bedrijf: servicedesk@fb.utwente.nl / telefoon: 053 – 489 2400.

EN

On September 5, 2014 4 new charging points for electric cars are placed on campus. The new points are connected to the national loading network.

At the parking lot of the Spiegel (2) and at the parking lot of the Garage are double poles installed. These parking spaces are clearly signposted. The current point at the P2 parking (at Cubicus) will be converted on 5 September, so it will be connected to the national network as well. Due to this maintenance, the charging point on P2 on September 5 will be out of order all day.

Staff and students from the university who now have a pass for the charging station, cannot use this as from September 5 anymore. From now on, you can use your own pass (which can also be used for charging elsewhere) at the UT-charging stations. The technical use of the pole will not change.

Do you not have a pass, then you can request one via: http://www.thenewmotion.com/laadpas/aanvragen/ .
For more information, please visit: http://www.thenewmotion.com or http://www.thenewmotion.com/faqs/

If you have any questions about this information, please contact the service desk of the Facility Service center: servicedesk@fb.utwente.nl / Phone: 053-489 2400.