FEB - In Memoriam Lenie Wolberink-Kaspers

In Memoriam Lenie Wolberink-Kaspers

Bedroefd hebben wij vernomen dat onze gewaardeerde collega Lenie Wolberink-Kaspers, na een kort ziekbed toch nog vrij onverwachts is overleden. Lenie is 57 jaar geworden. Ondanks haar ziekte overheerste haar positieve levensinstelling. Ze voelde zich tot het laatste moment betrokken bij de Universiteit Twente.

Lenie is bijna 25 jaar in dienst geweest van de Universiteit Twente. Zij was de laatste jaren werkzaam bij de Service Desk van Carré en Ravelijn. FB-ers en andere collega’s zullen haar enthousiasme en betrokkenheid bij de UT zeer missen. Wij wensen Willem, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe dit grote verlies te dragen.

Op vrijdag 7 februari zal voorafgaande aan de crematie de rouwstoet over de Campus rijden. Het was haar wens om op deze manier afscheid te nemen. In het atrium van Ravelijn is de mogelijkheid om een condoleanceboek te tekenen.

David Korringa,

directeur Facilitair Bedrijf