NOV - Onderzoek fietsenprobleem O&O plein

Voor een onderzoek naar het fietsenprobleem rondom het O&O-plein zijn er de komende weken wat veranderingen rondom het O&O-plein. In de eerste en tweede week van dit kwartiel zullen er borden bij de fietsroutes naar het plein staan, die fietsers de weg naar lege parkeerplekken zullen wijzen. Fietsen die niet in een rek geparkeerd staan, zullen ook verwijderd worden.

In de derde en vierde week van dit kwartiel zullen de parkeerplaatsen op het O&O-plein worden afgezet en zal er ook geen mogelijkheid meer zijn om hier te parkeren. Er zal dan uitgeweken moeten worden naar omliggende parkeerplaatsen zoals achter Hal B en bij de Technohal.

Er zal scherper worden gelet op het correct geplaatst zijn van fietsen en verkeerd geplaatste fietsen zullen worden verwijderd.

Het onderzoek zal helpen om een besluit te maken hoe de fietsparkeersituatie aangepast zal worden in de toekomst. Voor vragen, of opmerkingen over dit onderzoek of de fietsensituatie, kan gemaild worden naar fiets2014@utwente.nl