FEB - Verbeteracties KTO ICTS-FB-B&A

In het najaar van 2013 hebben ICTS en FB een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) uitgevoerd. De onderstaande onderwerpen zijn door de diensten benoemd als verbeterpunt en hiervoor zullen binnenkort per punt acties worden uitgezet. In het diensten ABC van FB en de ICTS producten- en dienstencatalogus staat meer informatie over onze dienstverlening.

Verbeterpunten ICT-Servicecentrum

Servicedesk

Uit het KTO kwam naar voren dat medewerkers vooral verbetermogelijkheden zagen op het gebied van bereikbaarheid. De openingstijden en wacht/doorlooptijden werden als onvoldoende bestempeld. ICTS zal daarom in de toekomst de bezetting en de openingstijden verbeteren, meer inzetten op ondersteuning via chat en selfservice en werken aan het versnellen van het proces.

Beveiliging

Security werd door zowel medewerkers als studenten gezien als verbeterpunt. Niet alleen qua technische specificaties, maar vooral ook in de informatievoorziening. ICTS gaat daarom werk maken van de communicatie over specifieke beveiligingsmaatregelen die getroffen worden en meer handleidingen beschikbaar stellen over aan beveiliging gerelateerde onderwerpen.

Maatwerk

Met de komst van vier accountmanagers heeft ICTS al een stap gezet in het verbeteren van het maatwerk. Verdere acties ter verbetering van de omgang met maatwerk zijn, het versnellen van maatwerkprojecten, toepassen van nieuwe werkvormen (agile, lean) en verhelderen van onderscheid tussen project- en lijnactiviteiten.

Het netwerk is niet meer apart benoemd als verbeterpunt. De afgelopen tijd is er namelijk al een slag gemaakt. Het draadloos netwerk op de campus is tegenwoordig stabiel en snel. Daarnaast is ICTS bijvoorbeeld bezig met het verhogen van het aantal access points. Ook is voor gasten het Enschede Stad van NU netwerk beschikbaar op de campus, waardoor ook zij gemakkelijk gebruik kunnen maken van internet.

Verbeterpunten Facilitair Bedrijf

Collegezaalbeheer

Uit het onderzoek bleek dat collegezalen als belangrijk worden gezien, zowel bij studenten als ook onder medewerkers. Ontevredenheid was er vooral over de inrichting en de geboden ondersteuning. FB gaat daarom werken aan het verhogen van de kwaliteit, frequentie en bereikbaarheid van de ondersteuning.

Afvalscheiding

Uit het klanttevredenheidsonderzoek bleek dat medewerkers vinden dat er nog veel verbeterd kan worden op het gebied van afvalscheiding. Wil je weten wat FB nu al doet op het gebied van afvalscheiding, kijk dan op: http://www.utwente.nl/fb/fbeter/wij/AfvalscheidingFB/

Fietsenstallingen

De locatie, het gebruik van en de hoeveelheid fietsenstallingen waren allemaal punten waarop niet zo hoog gescoord werd. In de praktijk zie je dit ook met name rond het O&O plein terug in de manier waarop fietsen gestald worden. Bij de herinrichting van het O&O plein wordt dit meegenomen.

Koffie

De term warme dranken is op de UT synoniem voor koffie en staat doorlopend ter discussie. In de loop van het jaar zal FB ook met de koffie aan de slag gaan. De smaak van de koffie staat dan centraal. Wanneer precies en op welke manier lees je in de loop van het jaar in de nieuwsbrief en op de FB website.

Gezamenlijke acties

Op het gebied van de multifunctionals (printers) trekken FB en ICTS gezamenlijk op in het verbeteren van de ondersteuning. Daarnaast wordt gekeken of er ook voor de ondersteuning bij collegezaalbeheer samenwerking mogelijk is. Ook de levering van UT werkplekken en andere ICT-artikelen wordt efficiënter ingericht.

Verbeterpunten Bibliotheek & Archief

Decos

Uit het KTO kwam duidelijk naar voren dat de Decos-gebruikers het pakket voor het opslaan en terugzoeken van documenten niet gebruikersvriendelijk vinden. Daarom gaan we de komende tijd persoonlijk bij onze gebruikers langs, om te kijken waar de pijn precies zit en waar we verbeteringen aan kunnen brengen. Dit verbeterpunt krijgt absolute prioriteit en wordt direct aangepakt.

Website

Op dit moment wordt de Website van B&A opnieuw ontworpen en ingericht, waarbij ook het ‘archiefdeel’ verbeterd zal worden.