NOV - Aanstaande wegwerkzaamheden campus

In de komende periode vinden op verschillende delen van de campus werkzaamheden plaats aan de wegen op de campus. Uiteraard zal worden gekeken hoe medewerkers, studenten, bezoekers en leveranciers zo min mogelijk overlast ervaren. Het onderhoud is grotendeels onderdeel van het meerjarenplan campusonderhoud van het Facilitair Bedrijf.

1.

/ 3. 18 nov – 12 dec: Achterhorst Boerderijweg

De wegen Achterhorst en Boerderijweg worden opnieuw geasfalteerd. Het gaat hierbij om het stuk vanaf P2 tot en met de Achterhorst. Dit gebeurt in 2 fasen. Het huidige asfalt is nu van onvoldoende kwaliteit, bijvoorbeeld door veel gaten en scheuren. Ten tijde van asfaltering zal de weg (gedeeltelijk) niet begaanbaar zijn en worden omleidingen ingesteld. De omleidingen worden ter plaatse aangegeven. In de planning is er rekening mee gehouden dat de woningen van medewerkers aldaar bereikbaar blijven.

18 – 27 nov: Boerderijweg en laatste deel Achterhorst (na inrit medewerkerswoningen)

28 nov – 12 dec: Eerste deel Achterhorst (tot inrit medewerkerswoningen)

2.

12 nov – 12 dec: Campuslaan Logica Matenweg

De Campuslaan zal van nieuwe bestrating worden voorzien. Onder de grond wordt gelijktijdig nieuwe bekabeling gelegd. Dit om de veiligheid aldaar te bevorderen. Dit gebeurt in 2 fasen.
Fase B: 12 november t/m 28 november werkzaamheden aan de oostzijde.
Fase A: 1 t/m 12 december zal de westzijde worden opgebroken en aangebracht.

Bekijk een overzichtstekening van de omleidingen en een weergave van Fase A en B.

4.

26 nov – eind jan: Spiegel parkeerplaats

De parkeerplaats aan de voorzijde van gebouw Spiegel is toe aan renovatie. De bestrating is op dit moment hobbelig en verouderd. Ook is de duiding van parkeerplaatsen onduidelijk. Er zal een volledig nieuwe bestrating in worden gelegd, met nieuwe markering voor de parkeerplaatsen. Op deze manier willen we dat de situatie weer veiliger en duidelijker wordt. Het riool is aan vervanging toe en dit wordt gelijktijdig aangepakt.

Er wordt naar gestreefd de ingangen (Vleugel en voorzijde Spiegel) zoveel mogelijk open en het aantal te gebruiken parkeerplaatsen zo hoog mogelijk te houden. De zij ingang van de Spiegel is ten allen tijde bereikbaar. Ter plaatse zullen eventuele omleidingen worden aangegeven. Om zo min mogelijk overlast te verzorgen en de ingangen bereikbaar te houden, nemen de werkzaamheden wat meer tijd in beslag dan gebruikelijk. Na 29 november wordt tijdelijk extra parkeerruimte gerealiseerd op het Ganzenveld.

19 t/m 26 nov: straat voorzijde Spiegel (ingang Drienerbeeklaan)

Van woensdag 19 t/m woensdag 26 november wordt de bestrating aan de voorzijde van de Spiegel eruit gehaald. De parkeerplaats is dan alleen te bereiken vanaf de Drienerlolaan. De vooringang blijft bereikbaar.

26 nov t/m eind dec: Deel 1 parkeerplaats*

Om zoveel mogelijk parkeerplaatsen beschikbaar te houden, zal de parkeerplaats in 2 fasen worden vernieuwd. De eerste helft (geel gearceerd op onderstaande tekening) wordt vanaf 26 november gerenoveerd.

Begin januari t/m eind januari: Deel 2 parkeerplaats*

Wanneer de werkzaamheden aan deel 1 van de parkeerplaats zijn afgerond, zal worden gestart met deel 2 (blauw gearceerd op onderstaande tekening).

* Een en ander wordt zo spoedig mogelijk gerealiseerd. Weersomstandigheden (bijv. vorst) kunnen van invloed zijn op de planning.

5.

Achterpad Horst

De bestrating achter de Horst, bij de leveranciersingang, zal worden vernieuwd. De nieuwe bestrating is onderhoudsvriendelijker en veiliger. Het gasbeton dat daar nu ligt, zal worden vervangen door gewone bestrating. Leveranciers en afnemers in de Horst zullen hierover worden geïnformeerd.

6.

13 nov – 10 dec: Voetpad richting station

Er zijn plannen om een voetpad vanaf de campus naar het station te maken. Dit maakt de bereikbaarheid van onze campus vanaf het station voor voetgangers beter. Er komt verlichting langs dit voetpad. Het voetpad loopt vanaf de kruising Drienerbeeklaan/Hallenweg diagonaal naar de kruising bij het Capitool.

Neem bij vragen contact op met het Facilitair Bedrijf: 053 489 2400.

.