SEPT - Pilot LED verlichting kantoren Paviljoen

Sinds vorige week is in het Paviljoen gestart met een pilot voor LED verlichting op kantoorplekken. 2/3 van de werkplekken in het Paviljoen heeft nu LED verlichting. Hiermee kan veel energie bespaard worden: maar liefst 20% van het energiegebruik is doorgaans ten behoeve van verlichting.

Eerder was de techniek rondom LED verlichting nog onvoldoende doorontwikkeld om ook als kantoorverlichting te gaan gebruiken. Het FB heeft veel kennis van diverse typen verlichting en meent dat het nu verantwoord en aanvaardbaar in gebruik is om hier een eerste pilot mee te starten. Zo is LED verlichting tegenwoordig prettiger in gebruik in kantoren om te kunnen lezen en werken, is de hoeveelheid licht handmatig in te stellen en dimt het licht overdag automatisch. Ook wordt er gebruik gemaakt van bewegingssensoren.

Bevindingen ten aanzien van de nieuwe verlichting zullen worden bevraagd bij de medewerkers van het Paviljoen. Gebouw Citadel zal de eerstvolgende zijn, waar vrijwel geheel LED verlichting wordt aangebracht. Het is de bedoeling om gefaseerd meerdere locaties te voorzien van deze nieuwe, energiebesparende verlichting.

Bij vragen of suggesties kan je contact opnemen via de servicedesks FB.