16 DEC - Wegwerkzaamheden Campus

Er wordt hard gewerkt om de wegen op de campus te verbeteren of aan te passen. Op meerdere plaatsen op de campus wordt op dit moment aan de weg gewerkt. Langs de Zuidhorst/Meander, Campuslaan/Reelaan , bij de 3 fietsoversteken en bij de entree van de campus: de kruising Drienerlolaan/Drienerbeeklaan. Verkeer wordt, indien nodig, omgeleid door middel van borden.

Wegwerkzaamheden langs ZuidHorst en Meander

Op donderdag 28 november 2013 is begonnen met werkzaamheden langs de Zuidhorst en Meander. Verkeer wordt omgeleid door middel van borden, zodat P3 altijd bereikbaar is. Tijdens deze werkzaamheden wordt het asfalt van de Hallenweg vervangen en wordt een voetpad vanaf P3 langs de Hallenweg gelegd. Daarnaast wordt een watergoot aangelegd om het hemelwater langs het Nanolab en de Horst beter op te vangen. Ook wordt de bestrating bij het nieuwe koelgebouw aangepast.

Fietsoversteken en kruising campusentree

Op vier plaatsen wordt een drempel aangelegd om zo de veiligheid te vergroten. Bij de entree van de campus en bij de drie fietsoversteken. Ook hierbij wordt de overlast zoveel mogelijk beperkt gehouden. Verkeer wordt, indien nodig, omgeleid.

Vragen of opmerkingen? Neem contact op met het Facilitair Bedrijf via: fb-secretariaat@fb.utwente.nl of bel 2400.