6 sept - Beheer collegezalen: overgang jaargangzalen naar poolzalen

Vanaf het collegejaar 2013/2014 komen meer onderwijs gerelateerde zalen (voorheen jaargangzalen) onder het beheer van het Facilitair Bedrijf. In de praktijk betekent dit een aantal wijzigingen omtrent het gebruik van deze zalen.

Collegezalen

De bestaande poolzalen zijn gereed en ingeroosterd met daarbij nog de volgende opmerkingen:

·

Ravelijn lagerhuis : 2 zalen zijn ontmanteld en worden ingericht als werkcollegezalen (capaciteit 72 stud WerkC)

·

Ravelijn: 4 extra zalen zijn ingericht (capaciteit 32 stud WerkC)

·

Waaier 1-2: ca. 50 extra stoelen en tafeltjes worden geplaatst, stoelen zijn besteld, tafeltjes volgen. Er is een parallel sessie mogelijk in Waaier 4.

·

Vrijhof vloer 5: deze zaal wordt tevens ingezet voor onderwijs Elan (naast taal coördinatie)

·

Spiegel 4-5: vast meubilair wordt verwijderd en werkcollege opstelling (losse tafels en stoelen) wordt geplaatst . Zal in de 2e week september gereed zijn.

·

Audiozaal Vrijhof: zaal wordt ingericht met 80 eenpersoons tafels en stoelen, zodoende is een en ander makkelijk verplaatsbaar

·

Agora Vrijhof wordt incidenteel ingezet voor onderwijs

Jaargangzalen

Het 1e semester zijn deze zalen nog in gebruik als jaargangzaal. De restcapaciteit wordt ingezet voor ander onderwijs.

Projectruimten

De projectruimtes in Bastille en Vrijhof vloer 2 zijn begin september gereed. Vrijhof vloer 1 volgt ongeveer 2 weken later.

WebRoom Booking

WebRoomBooking is in bedrijf en operationeel voor studenten vanaf 1 september. Ruimtes kunnen via dit systeem maximaal 2 weken van tevoren worden gereserveerd. De medewerkers worden later in het jaar in dit systeem opgenomen.

Huisregels

Om te zorgen dat de zalen voor een ieder optimaal gebruikt kunnen worden, zijn alle zalen voorzien van huisregels incl. plattegrond van het meubilair:

·

Niet eten en drinken in de zalen;

·

Graag alle rommel opruimen;

·

Borden wissen;

·

Deuren en ramen sluiten;

·

Verlichting en apparatuur indien mogelijk uitschakelen;

·

Het meubilair terug zetten in de originele opstelling;

·

Sleutels en hulpmiddelen retourneren aan de Servicedesk;

Dit zijn de afspraken die nu al gelden voor de poolzalen. Het gaat om uitgangspunten maar veel belangrijker is onderlinge afstemming met de FB medewerkers. Constateer je iets of lukt het niet om bovenstaande te realiseren, meldt het dan bij de Servicedesk van het gebouw.

De medewerkers van de lnterne Dienst lopen regelmatig (controle-) rondes door/langs de zalen. Op momenten dat de zalen niet verroosterd zijn voor colleges, kunnen de zalen ook gebruikt worden voor eventueel (project-) overleg. Op deze momenten wordt gedoogd dat er gegeten en gedronken wordt. Insteek is wel dat de ruimte schoon wordt achtergelaten, het afval wordt weggegooid en het meubilair weer op de juiste plek wordt gezet. lndien er onderhoud dient te worden gepleegd, wordt dit in het 5e uur gedaan. Mocht de betreffende ruimte dan bezet zijn, wordt in goed overleg naar een passende oplossing gezocht.

Via de computer in de collegezalen zal vanaf oktober de mogelijkheid bestaan om opmerkingen en aanbevelingen direct te meIden via een formulier. Dit formulier is te vinden op de desktop en wordt na verzending verstuurd naar de Servicedesk van het desbetreffende gebouw. Storingen kunt u direct melden bij de Servicedesk van het gebouw.

lnsteek is dat het FB er samen met de gebruikers voor zorgt dat de zalen zo netjes mogelijk blijven. Daarvoor vragen wij nadrukkelijk ieders medewerking. Help ons mee de zalen op orde te houden, zodat iedereen in een nette zaal komt.