28 MRT - Snoeien en kappen bomen campus

In het bos en het park van de Campus wordt momenteel gewerkt aan de toekomst. Naast regulier onderhoud in de vorm van snoeiwerkzaamheden worden ook een aantal grote zieke bomen gekapt. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van zorgvuldig opgestelde beeldkwaliteitsplannen en boomveiligheidscontroles.

Het bos wordt uitgedund om zo ruimte te geven aan de natuurlijke ontwikkelingen in het bos. Takken en andere gebreken aan de bomen die in de buurt van wegen, gebouwen en/of voorzieningen worden door deskundige boomverzorgers weggenomen. En zieke of oudere bomen worden helemaal gekapt.

Markeringen op bomen

Om te laten zien welke bomen wel of niet gekapt worden, wordt gebruik gemaakt van markeringen. Oranje stippen markeren de bomen die gekapt worden om ruimte te geven aan de blijvende bomen en de andere planten en struiken. Deze zogenaamde dunningsbomen worden met zorg geselecteerd door de blesser. Hij markeert alle bomen die geveld moeten worden ten bate van de veiligheid, de kwaliteit en de ontwikkeling van het bos. Daarbij wordt goed gelet op te beschermen natuurwaarden als (roof-)vogelnesten, dassenburchten en mierenhopen. In sommige situaties worden ook de blijvende bomen gemarkeerd met een touwtje. Deze zogenaamde toekomstbomen vormen tezamen het bos van de toekomst.

18032013130

18032013131

Al het gekapte hout wordt duurzaam verwerkt. Het gaat hierbij om houtchips als grondstof voor energieopwekking, stamhout voor bouwconstructies, papierfabricage of plaatindustrie.

Neem voor eventuele vragen of opmerkingen contact op met het Facilitair Bedrijf.