5 JAN - Verkiezing extra verbeterpunt Duurzaamheid

Inmiddels is een extra verbeterpunt in het kader duurzaamheid gekozen, nl.

-`reduceren van papieren (reclame)folders/catalogussen onder medewerkers UT’.

De duurzaamheid-workshops hebben veel verbeterinzichten/mogelijkheden opgeleverd, de volgende 5 verbeteringen worden in 2013 opgepakt:

1.

Afvalbakken veranderen/aantrekkelijk maken;

2.

Stimuleren van hergebruik kantoormeubilair, -benodigdheden binnen het FB;

3.

Verminderen van overtollig voedsel na evenement;

4.

Reduceren van papieren (reclame)folders/catalogussen onder mederwerkers;

5.

FB-mailondertekening met FBeter-item.

Belangrijke criteria voor deze selectie zijn: realistische uitvoerbaarheid, zichtbaar en herkenbaar, kan een ieder (IK) hier ook daadwerkelijk aan bijdragen.