11 DEC - Resultaten klanttevredenheidsonderzoek

Jouw mening telt! Klanttevredenheidsonderzoek FB & ICTS

In oktober heeft het klanttevredenheidsonderzoek van het ICT-Servicecentrum (ICTS), het Facilitair Bedrijf (FB) en Archief plaatsgevonden.

Van de 5508 medewerkers en studenten die waren uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek, hebben we 973 ingevulde vragenlijsten ontvangen. Van de medewerkers heeft 29% deelgenomen aan het onderzoek, de respons onder studenten was echter laag (3%). Naast het reguliere klanttevredenheidsonderzoek heeft er ook een spiegelonderzoek plaatsgevonden waarbij aan medewerkers van de betreffende diensten werd gevraagd een inschatting te maken van de waardering van de eigen dienstverlening.

Deelnemers aan het KTO bleken tevreden met de dienstverlening ICTS, FB en Archief. ICTS scoort op overall tevredenheid een 7.1 en zowel Archief als FB een 6.9.

 

Onder het tabblad ‘klanttevredenheid ‘ is een samenvatting van de resultaten, conclusies en aanbevelingen van het FB te raadplegen (Samenvatting KTO 2013). Ook op de website van ICTS is een uitgebreide samenvatting van de resultaten te vinden.

Wat gebeurt er met de onderzoeksresultaten?

De resultaten uit het onderzoek geven inzicht in wat goed gaat en waar verbeteringen mogelijk zijn. De uitkomsten van het onderzoek worden in december gepresenteerd en prioriteiten bepaald om vervolgens zeer gericht aan verbeterpunten te kunnen werken.

Medewerkers en studenten worden door middel van de UT-nieuwsmail geïnformeerd over de uitkomsten en verbeteracties. Daarnaast wordt deze informatie ook geplaatst op de websites van FB en ICTS.

Als je vragen hebt over dit onderzoek, neem dan contact op met de projectleider KTO, Monique Bosch, bij voorkeur per e-mail: kto-icts-fb@utwente.nl,

 

Wij hebben er alle vertrouwen in dat dit onderzoek waardevolle input oplevert voor het verbeteren van onze dienstverlening.

 

Met vriendelijke groet,

mede namens Jan-Laurens Lasonder,

 

David Korringa

Directeur  Facilitair Bedrijf  Universiteit Twente