17 SEP - Aanpassingen verkeersmaatregelen Auke Vleerstraat en Kanaalstraat

Aanpassingen verkeersmaatregelen Auke Vleerstraat en Kanaalstraat

Kanaalstraat

De Kanaalstraat, het gedeelte bij de kruising met de Lonnekerbrugstraat moet nog worden voorzien van een  asfaltdeklaag.  Dit staat gepland voor zaterdag 21 september. Voor het uitvoeren van dit werk wordt al het verkeer omgeleid. Het verkeer wordt omgeleid via de Hendrik ter Kuilestraat en de Auke Vleerstraat.

Auke Vleerstraat

Vanaf 23 september wordt er eenrichtingsverkeer ingesteld op de Auke Vleerstraat tussen de Lonnekerbrug en het Transportcentrum. Tot dit moment hebben we het verkeer nog niet om hoeven te leiden, helaas is dit nu onontkoombaar. Het talud naar de brug wordt verbreed en de bestaande rijbaan wordt verbreed. Om dit te kunnen realiseren kan er maar een richting verkeer op. Door deze maatregel is het wel mogelijk om het Transportcentrum  continu in twee richtingen bereikbaar te houden.

Het verkeer van de UT richting Westerval kan ongehinderd doorrijden, het verkeer vanaf de Westerval wordt omgeleid via de  Westerval/Parkweg/Kanaalstraat en via de H. ter Kuilestraat/Kanaalstraat.  Na onderzoek is gebleken dat het laten omrijden van deze richting  de minste overlast veroorzaakt.

Deze maatregel moet tot aan 22 november worden gehandhaafd om op dat moment het gehele werk te kunnen afronden.

Na deze datum is het gehele werk gereed en zijn alle rijbanen volledig te gebruiken.