19 MRT - Nog steeds verscherpte controle op fout parkeren!

Het afgelopen jaar is op de campus in toenemende mate overlast geweest van verkeerd geparkeerde voertuigen. In een aantal gevallen is er een gevaarlijke situatie ontstaan; bij een calamiteit konden de hulpdiensten slecht ter plaatse komen. Ook komt het regelmatig voor dat producten niet geleverd kunnen worden.  

Vanaf januari 2013 is de politie regelmatig aan het controleren op verkeerd geparkeerde voertuigen en schrijft boetes uit.

Onder verkeerd parkeren wordt verstaan; parkeren buiten de vakken, zonder vergunning parkeren op een vergunninghouderplek en parkeren op een invalideplaats zonder invalidekaart.

Het Facilitair Bedrijf heeft geen invloed op het al dan niet controleren en boetes uitdelen door de politie. De campus valt onder de wegenverkeerswet. Er kan dus altijd bekeurd worden. Wel kan de UT de politie verzoeken te handhaven en heeft dat gedaan vanwege onderstaande redenen:

·

Het komt regelmatig voor bijvoorbeeld bij het sportcentrum dat hulpdiensten niet op de plek kunnen komen vanwege illegaal parkeren

·

Jaarlijks heeft de UT een behoorlijke schadepost vanwege kapot gereden bermen.

·

Het komt regelmatig voor dat vrachtauto’s helemaal vast komen te zitten (dienstweg) vanwege illegaal geparkeerde auto’s

·

Handhaven via beveiliging met folders en waarschuwingen helpt in het geheel niet.

·

En dat terwijl in 99% van de gevallen er voldoende vrije parkeerplaatsen zijn.

We zijn ons bewust van de beperkte plaatsen vlak voor de gebouwen. Soms zal het nodig zijn om iets verder te lopen van je auto naar je werkplek. In totaal zijn er wel voldoende parkeerplaatsen op de gehele campus. Mogelijke vrije plaatsen zijn vaak te vinden bij de Hogekamp en op P3. Wanneer, bijvoorbeeld bij evenementen, te weinig parkeerplaatsen zijn, zorgt het Facilitair Bedrijf voor het openstellen van overloopterreinen.

http://my.utwente.nl/assets/pub/img/420/4d4a517c-8978-4ee5-a9d3-90f68bb629cc.jpg