28 JUN - werk in uitvoering op de Campus

Vanaf maandag 16 juli 2012 zal de Drienerlolaan worden afgesloten en omgeleid in verband met de laatste werkzaamheden voor de Roombeek. Klik hier voor meer informatie over de Roombeek over de campus. Daarnaast wordt deze zomer gewerkt aan het waterleidingnet op de campus. Hiermee zal de leveringszekerheid van het net vergroot worden.

Vitens legt een nieuwe hoofdwaterleiding aan langs de Drienerlolaan, bij de kruising met de Boerderijweg en bij de Langekampsweg. Tussen 28 juni en begin oktober zal de berm langs de Drienerlolaan een aantal keer opengelegd worden om de verschillende werkzaamheden uit te voeren. Tijdens de werkzaamheden zal ook de T-spitsing Drienerlolaan en Boerderijweg worden aangepast. Daarnaast worden de asbestgasleidingen in hetzelfde tracé vervangen door kunststof. Natuurlijk wordt overlast zo veel mogelijk beperkt en zullen indien nodig omleidingen worden ingesteld.

Neem voor vragen contact op met André de Brouwer van Facilitair Bedrijf