30 jul- Wijzigingen post per 1 juli 2012 + nieuwe tarieven

Het afgelopen halfjaar heeft er een Europese aanbesteding binnenlandse post plaatsgevonden. Vanuit de politiek is bepaald dat overheidsinstellingen verplicht zijn hieraan deel te nemen. Universiteiten, Hogescholen en ziekenhuizen konden hierbij aansluiten. Universiteit Twente heeft ervoor gekozen deel te nemen aan deze aanbesteding. Het contract is vanaf 1 juli 2012 gegund aan Post NL en heeft een looptijd van 2 jaar met de mogelijkheid tot 2x 1 jaar verlenging. Het nieuwe contract brengt een aantal veranderingen met zich mee waar ook de UT direct mee te maken krijgt.

NB: Het contract buitenlandse post heeft nog een looptijd van 1 jaar. De veranderingen hebben dus geen betrekking op de buitenlandse post.

Wat zijn de veranderingen voor de zakelijke post binnenland?

Post NL hanteert een nieuw Basic bezorgkader van drie dagen in de week, te weten de dinsdag, donderdag en de zaterdag (di-do-za). De huidige haal-en brengservice van post door het Facilitair Bedrijf verandert niet. In onderstaand schema vindt u de nieuwe bezorgdagen door PostNL per 1 juli 2012. Voorbeeld: post dat op maandag en dinsdag bij u is opgehaald, wordt donderdags bezorgd. Post dat op woensdag en donderdag bij u is opgehaald, wordt zaterdags bezorgd.

De 24 uur service van PostNL blijft bestaan, maar wordt als maatwerk gekenmerkt. De tarieven voor 24uurs service kunt u vinden op de site van PostNL www.postnl.nl. Doordat 24 uur service als maatwerk wordt beschouwd zullen er door het Facilitair Bedrijf meerdere handelingen verricht moeten worden. Hiervoor zal het Facilitair Bedrijf een opslag van 6.5 % gaan berekenen.

Indien u gebruik wilt maken van de 24-uurs service, hierbij het verzoek dit duidelijk op het poststuk kenbaar te maken door middel van een memo.

aanleverschema

Het Facilitair Bedrijf zal m.i.v. 1 juli 2012 de volgende posttarieven gaan hanteren :

 

A4

C5

Gewicht

Bedrag

Bedrag

 

 

 

0-20 gram

€ 0,56

€ 0,52

20-50 gram

€ 0,68

€ 0,63

50-100 gram

€ 0,88

€ 0,84

100- 200 gram

€ 1,31

€ 1,22

200-225 gram

€ 1,41

€ 1,33

225-250 gram

€ 1,51

€ 1,43

250-300 gram

€ 1,73

€ 1,62

300-350 gram

€ 1,93

€ 1,82

350-400 gram

€ 2,14

€ 2,01

400- 450 gram

€ 2,35

€ 2,22

450-500 gram

€ 2,56

€ 2,41

Daarnaast zal per oktober 2012 in Nederland het btw percentage met twee procent verhoogd gaan worden. Het Facilitair Bedrijf is dan genoodzaakt om het posttarief met 2 % te verhogen.

Heeft u vragen, neem dan contact op met Marco Boevink (teamleider procurement&logistics) via telefoonnummer (053-489) 5902 of e-mail: m.boevink@utwente.nl

Met vriendelijke groet,

Facilitair Bedrijf