16 mei - Het FB maakt werk van 'Duurzaamheid'

De unieke groene campus nodigt uit tot een goed en duurzaam huisvaderschap. Het Facilitair Bedrijf ziet het als haar taak om duurzaamheid als vanzelfsprekend in haar beleid, bedrijfsvoering, maar vooral uitvoering, terug te laten komen en op deze manier een waardevolle bijdrage te leveren.

Het Facilitair Bedrijf is met haar medewerkers in gesprek en AAN HET WERK om de campus een stukje duurzamer te maken. Volg de ontwikkelingen op www.utwente.nl/fb/fbeter.

Heeft u een tip of wilt u meepraten, mail dit dan naar fbeter@utwente.nl.