13 dec - Verbeteracties KTO 2011

In het voorjaar van 2011 is wederom door het Facilitair Bedrijf een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De resultaten hebben geleid tot acties en verbeterpunten op het gebied van schoonmaak, inkoop, collegezaalbeheer enz. Deze acties zijn te raadplegen op http://www.utwente.nl/fb/tevredenheidsonderzoek/KTO2011/acties_kto.doc/

In het diensten ABC op de website van het Facilitair Bedrijf vind je informatie over de totale dienstverlening van het Facilitair Bedrijf.