18 aug - werkzaamheden nieuwe hoofdingang

Momenteel wordt er aan de nieuwe hoofdingang gewerkt. Het wordt verbreed, dit is nodig omdat het wegdek uit meerdere banen zal gaan bestaan. Hiervoor worden er stukken van de vijver links en rechts van de ingang opgehoogd en drooggelegd. Vervolgens zullen deze delen gereed gemaakt worden voor asfaltering in november. Dit project gebeurt in twee fases en zal duren tot half november. Gedurende deze tijd zal de hoofdingang van de campus gedeeltelijk gesloten zijn, er is altijd een rijbaan open voor ingaand verkeer. Verkeer dat de campus af rijdt moet echter rekening houden met een omleiding, deze zal met bewegwijzering aangegeven worden.

Fases

15 augustus tot 21 september: vanaf de campus gezien wordt in de eerste een deel van de linker vijver opgehoogd, drooggelegd en verhard.

6 oktober tot 13 november: vanaf de campus gezien wordt in de tweede fase een deel van de rechter vijver opgehoogd, drooggelegd en verhard.

Afbeelding: overzicht nieuwe hoofdingang, rood gearceerd zijn fietspaden