4 juli - Onderhoud aan waterleidingen

In de week van 4 juli (week 27) gaat Vitens onderhoud plegen aan de (hoofd)waterleidingen op de Campus. Hierbij kan plaatselijk veel water vrij komen. Dit zogenaamde spuien zal in bovengenoemde week op verschillende plaatsen op de Campus worden uitgevoerd.

Informatie van Vitens over de gevolgen van de werkzaamheden:

Wanneer Vitens bij u in de buurt werkzaamheden aan het leidingnet uitvoert, is het heel goed mogelijk dat u - op het moment dat de watertoevoer weer op gang komt - korte tijd hinder ondervindt van bruin water. Hoe komt dit en wat kunt u er aan doen?

Spuien

Tijdens het zuiveringsproces wordt aan het water zuurstof (lucht) toegevoegd. Deze zuurstof kan, samen met het ijzer dat van nature in het water aanwezig is, roest veroorzaken. Om te voorkomen dat de buizen door deze roestdeeltjes 'dichtgroeien', wordt het leidingnet regelmatig gespuid: door water met een hoge snelheid door de buis te laten stromen, worden de roestdeeltjes die zich hebben afgezet aan de buiswand, verwijderd. Dit (bruine) water komt niet bij u uit de kraan, maar wordt via brandkranen geloosd.

Oorzaak bruin water

Toch kan het zijn dat u na dit spuien, of na andere werkzaamheden aan het leidingnet, hinder ondervindt van bruin water. Tijdens de werkzaamheden staat het water in de leidingen namelijk stil. Zodra dit weer gaat stromen, laten kleine roestdeeltjes die aan de wand van de buis zitten los en is het niet uitgesloten dat er even bruin water uit uw kraan komt. Om weer normaal, helder en fris water te krijgen, moet u alleen even de kraan laten stromen.

Bruin water en wit wasgoed

Indien het bruine water vlekken in uw wasgoed heeft veroorzaakt dan is dat vervelend, maar gelukkig niet onherstelbaar. Met een voorwasmiddel, bijvoorbeeld Biotex blauw, kunnen dergelijke vlekken meestal goed worden verwijderd. Het is voor het resultaat van belang dat het wasgoed tussentijds nat blijft. Mochten de vlekken er toch niet helemaal uit zijn gegaan, neemt u dan even contact met ons bedrijf op.