Uitnodiging bijeenkomst plannen Roombeek

Over het terrein van de universiteit Twente stroomt de Roombeek. De beek ontspringt in de Enschedese wijk Stokhorst, stroomt door de gelijknamige wijk en komt via het Abraham Ledeboerpark het terrein van de Universiteit op. Daar mondt de Roombeek uit in de Drienerbeek. De Roombeek heeft jarenlang verstopt onder de grond gelegen. In het kader van het herstellen van het gehele traject van de Roombeek wordt de beek weer boven de grond gebracht. Hierdoor krijgt de Roombeek ook (water-)voeding en afvoer naar andere sloten en beken.

De universiteit Twente en het waterschap Regge en Dinkel willen de Roombeek een belangrijker plaats geven in haar gebied. Delen van de beek zijn al aangelegd maar een belangrijke schakel ter hoogte van de Drienerlolaan ontbreekt nog. Het waterschap en de Universiteit hebben daarom een plan ontwikkeld waarbij de beek een grotere rol kan spelen in het vasthouden, bergen en afvoeren van water en een natuurlijker uitstraling krijgt. Op die manier willen we weer een mooie beek laten ontstaan.

Uitnodiging

Graag nodigen wij u uit om kennis te maken met onze plannen voor de inrichting van de Roombeek. U bent van harte welkom op woensdag 2 maart van 16.00 uur tot 18.00 uur in de Vrijhof, vergaderzaal 3. Er zijn medewerkers van de Universiteit en het waterschap aanwezig om de plannen toe te lichten.