23 nov - Parkeerplaatsen en fietsenstallingen

De afgelopen maanden is het parkeren op de campus chaotisch geweest, dit kwam door een aantal grote verhuizingen, bouw- en wegwerkzaamheden en de aanleg van extra parkeergelegenheid nabij het O&O centrum.

De verhuizingen, het O&O plein en de nieuwe parkeergelegenheid zijn inmiddels klaar. Om iedereen optimaal gebruik te kunnen laten maken van het gebied rondom het O&O centrum en de parkeer-orde weer te herstellen willen we iedereen vragen weer in de daarvoor bestemde parkeervakken te parkeren.

Voor fietsers zijn er stallingen gecreëerd rondom het O&O Plein. Ook hier geldt dat de fietsen geplaatst moeten worden in de stallingen.

In de maand november wordt er soepel omgegaan met deze afspraken, maar vanaf december zal er formeler op toegezien worden; de wegenverkeerswet is ook op het campusterrein van toepassing.

Autoparkeergelegenheden nabij het O&O plein:

§

P1; voorzijde Cubicus

§

P2; achterzijde Cubicus

§

P3; achterzijde Zuidhorst

§

Hogekamp

§

Paviljoen

§

Gebouw A

Plattegrond met parkeerplaatsen (pdf 2 MB)

Plattegrond met parkeerplaatsen (jpg 0,5 MB)

Fietsenstallingen nabij het O&O plein:

§

Zijkant Ravelijn

§

Zijkant Zilverling

§

Zijkant Citadel

§

Voorkant Citadel

§

Op het O&O plein

§

In de kelder van de Waaier (uitsluitend voor medewerkers)

§

Hallenweg (de weg die voor Citadel en Ravelijn langs loopt)

Plattegrond met fietsenstallingen (pdf 2 MB)

Plattegrond met fietsenstallingen (jpg 0,5 MB)