Klanttevredenheidsonderzoek 2011

Vanaf 14 maart meet het Facilitair Bedrijf opnieuw de tevredenheid van haar klanten/gebruikers.

Het onderzoek (KTO) maakt inzichtelijk hoe de operationele klanten de dienstverlening van het FB ervaren. Doordat het KTO 2-jaarlijks wordt gehouden, zijn er trends zichtbaar en mogelijke uitschieters. Specifiek zullen de eindresultaten worden vergeleken met de punten van de meting van 2009, waarop het FB gerichte verbeteracties heeft ingezet.

Om te voldoen aan een representatief beeld en een betrouwbaar onderzoek, richt het onderzoek zich op alle 3000 medewerkers en 1500 studenten (steekproef onder 9000 studenten). Het onderzoek wordt online uitgevoerd door Integron, waarbij anonimiteit wordt gegarandeerd.

De onderzoeksresultaten geven input voor mogelijke verbeteringen/veranderingen in de bedrijfsvoering van het FB. Het onderzoek gaat in op de verwachtingen en tevredenheid van medewerkers en studenten over o.a.:

- Huisvesting / ruimte / werkplek

- Beveiliging

- Schoonmaak

- Receptie

- Logistiek

- Onderhoud

- Servicedesk

Naast de vragen over de verleende diensten worden gebruikers tevens bevraagd over verwachtingen, imago en communicatie-uitingen van het FB.