11 mei - nieuwe buiten bewegwijzering

Buitenbewegwijzering wordt geplaatst

Op 11 mei is er begonnen met het plaatsen van de nieuwe buitenbewegwijzering. Dit in samenwerking met de gemeente Enschede. De borden zullen worden geplaatst op het universiteitsterrein en op het kennispark.

Het autoverkeer zal zoveel mogelijk worden geleid naar de splitsing Drienerlolaan-Boerderijweg en vandaar verder over de Campus.

Ook is er begonnen met het plaatsen van fiets en wandel borden.