31 mrt - Afronding KTO

31 MRT – Het interne klanttevredenheidsonderzoek van het Facilitair Bedrijf is afgerond. Wij danken u nogmaals hartelijk voor uw medewerking!

De komende maanden worden de onderzoeksgegevens geanalyseerd en vertaald naar verbeteracties. Op http://www.utwente.nl/fb/kto_2011/ houden wij u op de hoogte. Medio juni is er een managementsamenvatting van het onderzoek beschikbaar. Indien u wenst wordt deze u per mail toegezonden, stuur hiervoor een mail naar kto@fb.utwente.nl.