21 JUNI - Resultaten tevredenheidsonderzoek FB 2011

21 JUNI - Inmiddels is de rapportage van ons klanttevredenheidsonderzoek afgerond en zijn de KTO-resultaten besproken met de medewerkers FB. Een samenvatting van de onderzoeksresultaten is inmiddels voor alle UT-medewerkers en –studenten te raadplegen op de FB-website.

De gemiddelde tevredenheid over de dienstverlening van het FB is door de interne gebruikers gewaardeerd met het rapportcijfer 6,85. In 2009 was dit een 6,93. De interne klanten van de Universiteit Twente zijn het meest tevreden over de veiligheid. Het minst tevreden zijn ze over de inkoop.

Ten opzichte van de meting in 2009 zijn de interne klanten opvallend meer tevreden over de huishoudelijke ondersteuning in de collegezalen.

Uit het spiegelonderzoek, dat is gehouden onder de FB-medewerkers, blijkt dat wij goed kunnen inschatten, wat de interne klanten belangrijk vinden, en hoe dit wordt gewaardeerd.

De belangrijkste verbeterthema’s organisatiebreed zijn; kwaliteit schoonmaak sanitair in het gebouw, technische ondersteuning in de collegezaal (storingen apparatuur), doorlooptijd van de bestelling (van aanvraag tot bezorging), kwaliteit multifunctionals in het gebouw.

Een samenvatting en informatie over het vervolg kunt u raadplegen bij “KTO 2011”.