16 nov - staking TNT

Staking op 16 november

De vakbonden hebben TNT een ultimatum gestuurd dat afloopt op 8 november. TNT zal voor die tijd een inhoudelijke reactie geven op dat ultimatum. Uiteraard probeert TNT er met de vakorganisaties uit te komen.

De vakbonden hebben TNT inmiddels laten weten dat zij voornemens zijn op dinsdag 16 november een landelijke staking te organiseren. Tevens zal dan een manifestatie gehouden worden.

Gevolgen staking

Op 16 november is er in het geval van staking sprake van zeer beperkte bezorging van brieven in het hele land.

Spoedeisende post als rouwzendingen, diagnostische zendingen, trombosekaarten hebben de hoogste prioriteit en worden ondanks alles bezorgd zoals gebruikelijk. Ook pakketten die aan de deur worden afgeleverd worden gewoon bezorgd.  

Over de periode na 16 november kan TNT echter nog geen duidelijkheid geven ten aanzien van de continuïteit van de postbezorging. Hierbij is TNT afhankelijk van de opstelling van de vakorganisaties.

Zodra we meer weten hoort u van ons.

Met vriendelijke groet,

Facilitair Bedrijf