26 apr - Bereikbaarheid gebouwen O&O centrum

Zoals eerder aangekondigd zijn de werkzaamheden aan het nieuwe plein op het O&O centrum en om de gebouwen Ravelijn, Zilverling, Waaier, Hal B, Teehuis en Nanolab de afgelopen tijd begonnen. De komende 5 maanden wordt er verder gewerkt aan de inrichting van de openbare ruimte rondom de gebouwen. Daardoor verandert de toegangsituatie voor gebruikers en voor het expeditieverkeer. Een aantal fietsenstallingen zijn van het terrein verplaatst naar de toegangspaden. Bijvoorbeeld die voor de Zilverling en de fietsenstalling van de Waaier is ook niet bereikbaar. Bijgevoegde twee informatieprenten geven de bewegwijzering en fietsstallingen weer voor gebruikers en expeditieverkeer. Via internet zijn zij via deze link te bekijken!

Daarnaast worden route- en parkeerborden door de aannemer geplaatst en geactualiseerd. Om de veiligheid en bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden te waarborgen, is parkeren buiten de aangegeven locaties niet toegestaan, dit geldt met name voor fietsen. Fietsen die niet geparkeerd worden op de aangewezen plek zullen worden verwijderd! De plekken waar niet geparkeerd mag worden zijn duidelijk aangegeven met borden. De toegang naar de gebouwen blijft daardoor bereikbaar voor voetgangers, rolstoelen, invalide voertuigen en hulpdiensten. Zodra zich belangrijke wijzigingen voordoen, worden tekeningen en borden aangepast en de gebruikers/beheerders van nieuwe informatie voorzien. Informatie wordt op centrale plekken verstrekt.