20 sep - Afrondende fase wegwerkzaamheden

Dinsdag 21 september a.s. zal op het laatste wegvak van de Calslaan de onderlagen van het asfalt worden aangebracht. Dit zal ’s ochtends gebeuren. Rond de middag zal de deklaag (laatste laag asfalt) worden aangebracht op het gedeelte Drienerbeeklaan tot aan de kruising Calslaan-Campuslaan. Deze zal dan geheel worden afgesloten.

Voor de studenten/bewoners van de studentenflats aan de kant van de Bosweg is het van belang wanneer zij gebruik moeten maken van de auto deze aan de andere kant van de Calslaan te parkeren.

Nadat het eerste gedeelte van de deklaag op de Calslaan is aangebracht zal De Horst voorzien worden van een laatste laag asfalt. Deze zal volgens verwachting rond een uur of 4 volledig afgezet worden.

Voor de ontsluiting van het verkeer wordt het hek in de kruising van de Horstlindelaan-De Achterhorst tijdelijk verwijderd.

Woensdag 22 september zal het laatste gedeelte deklaag worden aangebracht op de Calslaan.

Deze zal gedurende de hele dag worden afgesloten.