8 mrt - nog geen plastic afval scheiding UT

De laatste tijd krijgen we veel vragen waarom de Universiteit Twente geen plastic scheidt. Dit heeft te maken met het volgende: het klopt dat binnen een aantal Gemeenten sinds kort plastic gescheiden wordt en apart wordt opgehaald door de afvalleveranciers.

We hebben navraag gedaan bij onze afvalleveranciers of dit ook op de campus ingezet kan worden. Dit kan nu nog niet geregeld worden. De afvalleveranciers zijn nog niet ingericht op grote hoeveelheden vanuit het bedrijfsleven. Dit jaar wordt een Europese aanbesteding afval gestart en zal de afvalstroom plastic wel worden opgenomen.

De afvalstromen die op de UT wel gescheiden worden ingezameld en afgevoerd zijn:

§

Restafval

§

Grofvuil

§

Swill

§

(schoon)glas

§

Papier

§

Karton

§

Vertrouwelijk papier

§

Gevaarlijk afval.

Mocht u nog aanvullende vragen hebben, dan horen wij het graag.