UPDATE: 18 jun - werkzaamheden calslaan

Maandag 31 mei is gestart met de herinrichting van de Calslaan. De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het opbreken van het huidige asfalt en de trottoirs en daarna het opnieuw aanbrengen van asfalt en het herstraten van de trottoirs / aanliggende bestrating.

De werkzaamheden zijn opgesplitst in fases. De eerste fase is het Gedeelte Calslaan vanaf de Drienerbeeklaan t/m de laatste flat aan de Calslaan aan de linkerkant. (voor de vijver)

Gelijktijdig wordt het gedeelte Calslaan vanaf de Langekampweg tot aan de kruising bij de Campuslaan (honkbalveld) aangepakt.

De planning:

§

Fase 1: week 22 t/m 26 (bovengenoemd)

§

Fase 2: week 26 t/m 29

§

Fase 3: week 28 t/m 29

§

Fase 4: week 33 t/m 36

Tijdens de uitvoeringsperiode zullen deze weggedeelten geheel zijn afgesloten voor verkeer.

De lijnbussen volgen tijdens de werkzaamheden (gedeeltelijk) andere routes. Houd hier rekening mee.

Tijdens het asfalteren wordt een kleeflaag aangebracht tussen de verschillende asfaltlagen. Dit materiaal is slecht te verwijderen van schoeisel, fietsbanden en eventueel van uw huisdieren. Daarom willen wij u verzoeken om contact met dit product te vermijden.

Tijdens de uitvoeringsperiode zullen we er zorg voor dragen dat de overlast tot een minimum beperkt zal blijven.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Facilitair Bedrijf

NTP Infra