23 mrt - renovatie studentenwoningen van start

Op dit moment is er begonnen met de renovatie van de studentenhuisvesting. Het gebied sociaal veiliger gemaakt en er zal meer aandacht aan duurzaam en onderhoudsvriendelijk materiaal worden gegeven. Een groot deel van het bos wordt behouden. Een aantal bomen zal worden gekapt en de bosrand mag dunner gemaakt worden.

De fietsenstallingen zullen behouden worden, maar toegankelijker worden gemaakt. Voor de privacy van de bewoners zullen er (lage) afscheidingen tussen de woningen worden geplaatst. Door de herinrichting van de groenvoorzieningen komen er extra parkeerplaatsen.

Dit is gebaseerd op het ontwerp zoals deze op de foto / tekening staat weergegeven. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Acasa.