2 jun - Toegangswegen O&O tijdelijk aangepast

Vanwege de voortschrijdende werkzaamheden aan het O&O plein en de omgeving tussen de diverse gebouwen is de routing aangepast Vanaf volgende week zijn de volgende wijzigingen van kracht:

-

hoofdingang Citadel sluit in week 21 en een deel van 22 en wordt vervangen door een zij-ingang, deze wordt aangegeven met bebording door Dusseldorp;

-

in week 23 en 24 volgen veel verhuisbewegingen tussen en rondom Citadel en Ravelijn. De huidige fietsenstallingen langs Citadel worden daarvoor verwijderd;

-

de nieuwe fietsenstallingen tussen Hal B en Nanolab zijn dan gereed en bereikbaar via parkeerplaats De Horst;

-

de ingang aan de achterzijde van Hal B zal beschikbaar worden gesteld als hoofdingang.

-

het Teehuis en Hal B zijn bereikbaar voor kleine servicediensten;

-

als de openbare ruimte tussen Ravelijn en Citadel gereed is voor de verhuizing, word het pad tussen Ravelijn en Zilverling afgesloten en vernieuwd. De benodigde omleidingen worden met bebording door aannemer Dusseldorp verzorgd.

Onze excuses voor de overlast. Wij houden u op de hoogte van de diverse wijzigingen.