Mededeling nieuw schoonmaakcontract

Nieuw schoonmaakcontract m.i.v. 1 januari 2009

De Europese aanbesteding schoonmaak is afgerond. Schoonmaakbedrijf Asito uit Almelo start op 1 januari 2009 met haar schoonmaakwerkzaamheden op Universiteit Twente.

Momenteel is het Facilitair Bedrijf bezig, samen met Asito, het nieuwe schoonmaakcontract te implementeren.

Wat houdt het nieuwe contract in?

Het gaat om een resultaatgericht contract wat inhoudt dat er per ruimtecategorie kwaliteiteisen (reinheidseisen) zijn vastgesteld. Hoe het resultaat bereikt wordt, is de verantwoordelijkheid van de leverancier. Uitgangspunt is dat het schoonmaakbedrijf moet inspelen op wisselende bezetting en reinheid van ruimten.

Asito heeft de overname van het personeel van ISS, het huidige schoonmaakbedrijf, afgerond en is momenteel de taakverdeling per gebouw aan het opstellen.

In de week na Kerst worden de laatste voorbereidingen zoals werkwagens opbouwen, werkkasten inrichten, sleutelplan afgerond. Asito kan dan op 1 januari a.s. starten met haar schoonmaakwerkzaamheden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Servicedesk medewerkers van uw gebouw.