22 okt - Energie UT wordt groener

12 oktober is de eerste schop de grond in gegaan voor een grote warmtetransportleiding van afvalverbrander Twence in Hengelo naar WKC Marssteden in Enschede. Twence heeft aan aannemer A. Hak West opdracht gegeven voor aanleg van de leiding en aan Cofely (voorheen GTI) en Fabricom voor de aansluitingen bij de afvalverbrander en bij de WKC. De leidingen worden geleverd door Logstor. De totale kosten bedragen 20 miljoen euro. Als de leiding in 2010 in bedrijf gaat, levert dat direct een emissiereductie op van meer dan 100.000 ton CO2 per jaar. De warmte wordt geleverd aan het warmtenet van Essent, waarop 5.000 woningen en ruim 200 zakelijke klanten zijn aangesloten. De veruit grootste afnemer is de Universiteit Twente.

Bron: Warmtenieuws, nieuwsbrief van Stichting Warmtenetwerk, maandag 12 oktober 2009.