22 juni - Samas Benelux is overgenomen

Samas Benelux is overgenomen door twee investeerders en gaat als zelfstandige onderneming verder. Met de komst van de nieuwe aandeelhouders heeft Samas Benelux vooral de versterking van haar financiële positie gekregen, die nodig is om zelfstandig voort te bestaan en aan alle lopende en toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. Voor de UT zal er niets veranderen aan de dienstverlening van Samas en blijven de contractafspraken van kracht. Samas zal binnenkort wel een nieuwe naam krijgen. Zodra deze bekend is, maken we dat via de website bekend.