1 dec - Studeren met een handicap

Stap in de wereld van autisme in het Hoofdkwartier!

Hoe beleeft iemand met autisme de wereld om zich heen?

Misschien ken je als docent of begeleider een student met autisme of is er een medestudent van jouw opleiding met deze beperking? Hoe is het om te studeren met een autistische stoornis? Welke drempels ervaren deze studenten dagelijks? Beleef het zelf van 1 t/m 13 december in ‘het Hoofdkwartier’ op de Universiteit Twente.


Het Hoofdkwartier, een multimediaal theater in de vorm van een hoofd, is op de universiteit ingericht in het kader van de manifestatie ‘(On)beperkt studeren op de Universiteit Twente’, op 1 december 2009. De bezoeker aan het hoofd wordt met beeld en geluid ca. 8 minuten meegenomen in de belevingswereld van iemand met een beperking in het autistisch spectrum. Het Dr. Leo Kannerhuis, kenniscentrum voor autisme en initiatiefnemer van dit project, wil met het Hoofdkwartier bezoekers laten ervaren wat het betekent om een autisme spectrum stoornis te hebben.

Meer dan voorheen stromen leerlingen met functiebeperkingen door vanuit het voortgezet onderwijs naar het hoger onderwijs. Hierdoor krijgen instellingen voor hoger onderwijs steeds vaker te maken met studenten die weliswaar toelaatbaar zijn tot het hoger onderwijs, maar zonder passende maatregelen en begrip onnodig vertraagd kunnen raken of zelfs uitvallen. In de meeste gevallen is een beperking niet direct zichtbaar, zoals bijvoorbeeld bij dyslexie, de ziekte van Crohn, reuma, slechthorendheid en een autisme spectrum stoornis…. Hoewel er hier sprake is van zeer uiteenlopende aandoeningen, is er toch een aantal specifieke knelpunten dat bij studenten met verschillende functiebeperkingen terugkomt. In de afgelopen jaren is er op de Universiteit Twente projectmatig gewerkt aan het verkleinen en zo mogelijk wegnemen van deze knelpunten die studenten ondervinden in onderwijssituaties als gevolg van hun functiebeperking of chronische ziekte. Op het gebied van informatievoorziening en doelgroepgerichte begeleiding is al veel bereikt. De UT wil blijvend inspanningen leveren om de kwaliteit van begeleiding en voorlichting aan (aspirant) studenten te verbeteren. Dat geldt ook voor de informatieverstrekking aan UT-medewerkers, decanen van toeleverende scholen en ouders van studenten.

Met het Hoofdkwartier als onderdeel van de manifestatie ‘(On)beperkt studeren op de universiteit Twente’ wordt studeren met een functiebeperking op een bijzondere wijze onder de aandacht gebracht. De insteek is begrip te vragen voor alle studenten met een beperking en inzicht te geven wat het betekent om te studeren met een handicap of ziekte en dat dit niet altijd zo vanzelfsprekend is.

Het Hoofdkwartier wordt op 1 december tijdens de manifestatie geopend. Belangstellenden voor deze manifestatie kunnen zich opgeven via de website.

Van 2 december t/m 13 december blijft het Hoofdkwartier toegankelijk voor alle belangstellenden, ook van buiten de UT. U kunt terecht op onderstaande tijden. Groepen van meer dan 8 personen dienen een afspraak te maken op de speciaal gereserveerde tijden. Dit kan door een email te sturen naar evenementen@utwente.nl . Vermeld hierin de gewenste bezoekdag en de gewenste tijd, het aantal bezoekers en uw telefoonnummer. U krijgt een reactie of de afspraak is bevestigd.

Bezoekersaantallen kleiner dan 8 personen kunnen op onderstaande tijden vrij binnenlopen. Er is begeleiding aanwezig om vragen te beantwoorden.

Voor meer informatie: www.stapindewereldvan.nl

Locatie : Universiteit Twente, Bastille (gebouw 48).

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag: 11:00 – 13:30 en 16:00 – 18:00 uur

Zaterdag en zondag: 11:00 – 16:00

Groepsbezoek ma t/m vr: 14:00 – 16:00 uur

Aan het bezoek zijn geen kosten verbonden.