15 juni - Klanttevredenheidsonderzoek Catering

Het Facilitair Bedrijf start op 15 juni het herhalingsonderzoek om de tevredenheid over de producten en dienstverlening in de restaurants/kantines te inventariseren. Het onderzoek staat twee weken open, op vrijdag 26 juni zal het onderzoek sluiten.

Onlangs heeft het algemene tevredenheidonderzoek van het Facilitair Bedrijf plaatsgevonden, de catering is daarin bewust niet bevraagd. De reden daarvoor is dat de uitslagen van dit onderzoek als leidraad dienen voor de contractafspraken met Sodexo Education en dus niet in het algemene onderzoek bevraagd kunnen worden. 

Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 10 minuten in beslag. Wij verzoeken u bij het beantwoorden van de vragen uit te gaan van uw eigen mening en situatie. Onder de deelnemers worden 20 lunchbonnen ter waarde van € 40,= verloot.

Bij voorbaat hartelijk dank!