Update Planon 10-02-2016: Livegang uitgesteld tot 2 mei 2016

Ondanks het feit dat de invoering van het nieuwe Planon op schema loopt is er besloten om de daadwerkelijke invoering met een maand uit te stellen. De reden hiervoor is dat er bij een aantal (ICTS) import zaken extra werk moet worden verricht en er in de planning tot 4 april geen ruimte is voor extra werk.

De nieuwe livegang-datum wordt 2 mei 2016

Via de werkgroepen zal er handen en voeten gegeven worden aan de nieuwe planning. Het project Planon is goed op weg. Onze functioneel beheerders hebben de acceptatieomgeving ingericht en deze wordt momenteel gevuld met onze gegevens (tekeningen, personeelsgegevens, etc.). Medio februari starten we met het testen van deze acceptatieomgeving.

Daarnaast leiden we binnenkort twaalf FB collega’s op tot interne Planon-trainers. Zij gaan later in het traject alle FB-medewerkers trainen, waarvoor jullie een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

Functioneel beheer van Planon

De afgelopen weken is de acceptatie omgeving ingericht door onze Functioneel Beheerders in samenwerking met Planon. Dat onze Functioneel Beheerders dat zelf doen is een bewuste keuze in dit project. We willen straks bij wijzigingen ook kunnen terugvallen op onze Functioneel Beheerders en niet tekens de hulp in hoeven te roepen van Planon.

Wie zijn dan die Functioneel Beheerders? Arian Olde Kalter (LISA), Jos Scheepvaart (FB), Herman Bolscher (LISA) en Ronald Feldmeier (LISA).

Voor het Facilitair Bedrijf is natuurlijk Jos de belangrijkste en hij vormt een koppel met Arian. Samen voeren zij wijzigingen uit in het Planonsysteem ten behoeve van het Facilitair Bedrijf maar ook ten behoeve van LISA.

Zoals al eerder is gemeld, zal Jos uitsluitend wijzigingen doorvoeren die zijn goedgekeurd door de productmanager FB (that’s me) en die zijn voorgesteld door de procesmanagers (Martine Drewes voor workflow en Remco Veenstra voor Ruimtebeheer).

En dan de opleidingen…

Allereerst zullen op 10 februari onze eigen twaalf trainers worden opgeleid door Planon. Deze collega’s krijgen dan alle ins en outs te horen van het systeem, waarbij de aandacht bij iedereen weer wat verschillend ligt. Deze 10 (+2 reservisten) zullen daarna alle FB medewerkers gaan trainen. Zij gebruiken daarbij hun eigen kennis van de facilitaire processen samen met de kennis over het nieuwe Planon om dit op een toepasselijke wijze over te dragen aan alle gebruikers van Planon.

Eén van de voorwaarden om getraind te kunnen worden, is het volgen van een Planon e-Learning module. Je zult dan ook, nadat de trainers getraind zijn, uitgenodigd worden om deze e-Learning module te gaan volgen. Dit kan gewoon vanachter een willekeurige PC, op je werkplek maar ook thuis… En kost ongeveer 1 tot 1½ uur. Daarna wordt je uitgenodigd voor een Planon-training. De precieze opzet hiervan kan per gebruikersgroep verschillen. Meer informatie hierover volgt.

En wat staat er verder nog te gebeuren?

Nu de inrichting van de acceptatieomgeving is afgerond, wordt deze omgeving gevuld met onze gegevens: tekeningen, standaardmeldingen, OFI-nummers, personeelsgegevens, gebouwnamen etc. etc. De planning is dan dat we medio februari gaan testen of de acceptatieomgeving doet wat wij vanuit de werkgroepen verwachten en beschreven hebben. Deze Functionele Acceptatie Testen (FAT) en Gebruikers Acceptatie Testen (GAT) geven vermoedelijk nog aanleiding tot wijzigingen in de acceptatieomgeving. En deze moeten dan wederom getest (FAT en GAT) worden… Pas als dat allemaal werkt zoals we willen en accepteren, kan de productieomgeving ingericht gaan worden.