Training voor FB-trainers Planon

Train-de-trainer-Planon

De uiteindelijke Planon-gebruikers (eindgebruikers FB) maken gebruik van Planon-functionaliteiten zoals die tijdens het implementatietraject worden ingericht. Om deze gebruikers goed voor te bereiden en tijdens de ‘live-gang’ te begeleiden worden 12 FB-collega’s opgeleid als interne trainer: FB-trainer Planon.

Trainingsdag

Deze (in-company) training wordt verzorgd door een ervaren trainer van Planon: Hans Zebregs.

In deze training is de cursusomgeving zoveel mogelijk afgestemd op onze eigen ‘acceptatieomgeving’. Er wordt gewerkt met de gegevens, schermen en processen, die we in onze eigen werksituatie tegenkomen.

Wanneer:               woensdag 10 februari a.s.

Tijd:                        09.00 – 17.00 uur

Locatie:                  Spiegel, vloer 2 ruimte 203

Bijzonderheden:    Eigen laptop meenemen

Voor koffie/thee en een broodje wordt gezorgd. Bij verhindering wordt dit overlegd met de eigen leidinggevende.

Voorbereiding

Ter voorbereiding op deze training wordt ervan uitgegaan dat de E-learning module Basisvaardigheden is doorlopen. Daarnaast is het cursusmateriaal van een ‘algemene training Frontoffice Planon’ beschikbaar. Deze wordt niet voor deze training gebruikt, maar het geeft de deelnemers een indruk welke onderwerpen/stappen worden doorlopen. Daarnaast geeft dit ook inzicht en de mogelijkheid om vooraf aan te geven op welke onderwerpen/processen extra diepgang is gewenst.

FB-trainers Planon

De volgende collega’s zijn geselecteerd als FB-trainer Planon:

Facilitair Teamleider - Nancy Heijnekamp

Facilitair Teamleider - Andries Klijnstra

Facilitair Teamleider / logistiek - Marco Boevink

Facilitair Teamleider / ruimtebeheer - Tom Busscher

Servicedesk centraal - Bea Bellers

Servicedesk centraal - Hans van de Berg

Servicedesk decentraal - Annemarie Bos

Interne dienst - Onnie Sanchez

Onderhoud - Roy Ramakers

Beveiliging - William Gerberink

Functioneel beheerder - Jos Scheepvaart

Projectleider Planon FB - Marc Hulshof

Actuele informatie over het project ‘Planon’ en de opleidingen vind je op onze FB-intranetsite: https://www.utwente.nl/fb/intrafb/Planon_2016/